Akce nadace BESIP o bezpečnosti v silničním provozu

29.06.2010 09:07

Akce s názvem „Připoutáš mě?!“, která v režii nadace BESIP proběhla ve Lhotě pod Libčany v pondělí 31. 5. 2010, měla být hlavně osvětovou celodenní záležitostí určenou pro širokou lhoteckou veřejnost. Záměrně píši „měla být“ – ne tedy, že by nebyla, to určitě ano, ale veškeré organizační záměry a plány nám zhatilo chladné a deštivé počasí, které nedovolilo tuto akci uspořádat na zahradě místní Mateřské školy, jak bylo zamýšleno. Na zmíněnou lhoteckou veřejnost se tedy nedostalo, neboť jsme byli nuceni původně plánovaný celodenní program upravit a zkrátit, ale díky ochotě vstřícných učitelek z MŠ, které umožnily přesunout dění do prostor školky, se podařilo program představit alespoň malým dětem a ve druhé vlně i školákům.

A co se děti dozvěděly? Zástupkyně nadace BESIP – p. Lucie Hauserová – nejprve zajímavě pohovořila o dětských autosedačkách a nastínila dětem důsledky jejich nepoužívání. K tomuto nutno říci, že na děti to mělo skutečně velký účinek – nejedno z dítek, které si toto povídání vyslechlo, od té doby neustále při nasedání do auta poučuje své rodiče na toto téma! Dalšími body programu bylo používání cyklistických přileb, reflexní doplňky a oblečení, bezpečnostní prvky na jízdních kolech atd. Současně paní instruktorka řekla dětem pár slov k poskytování první pomoci. Děti byly seznámeny, jak provádět umělé dýchání a masáž srdce, toto vše si potom mohly vyzkoušet na modelu.

Lhoteckým i libčanským dětem (za libčanskými p. Hauserová nakonec kvůli zmiňovaným organizačním přesunům musela odpoledne operativně zajet přímo do Libčan a předvést vše před budovou místní ZŠ) se tento program určitě líbil. Školáci byli akční, vyptávali se na nejrůznější věci, na závěr si vyprávěli zážitky spojené s probíranou tématikou. Ale hlavně si z tohoto dne odnesli něco, co aktivně uplatňují. A to asi je ten správný efekt!

Takže nadaci BESIP a jmenovitě p. Hauserové moc za vše děkujeme, hlavně za vstřícnost a pochopení. Budeme doufat, že při případné další spolupráci nám bude přát více počasí a dovolí další akce zorganizovat v plném rozsahu. Současně moc děkujeme p. učitelkám do lhotecké školky, které nám skutečně vytrhly trn z paty!!!

PK

 

—————

Zpět


Kontakt

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany 57 50327 IČO: 22737791

rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz