Pálení čarodějnic

01.05.2009 12:50

Zatraktivnit dětem večer tzv. pálení čarodějnic, to byla myšlenka, se kterou jsme do organizace této akce šli. Nutno říct, že jsme se nechali inspirovat loňskou "čarodějnickou stezkou", kterou pro děti organizoval Kulturní výbor při OÚ ve Lhotě pod Libčany. To byla určitě velice podařená akce, na jejíž úspěch jsme chtěli navázat.

Zda se to podařilo nebo ne, to nechejme k posouzení jiným - nezaujatým. Faktem je, že jsme na to letos šli trochu jinak - uspořádali jsme hromadný čarodějnický průvod, který vycházel v 18.00 hodin od obchodu Pod kaštany směrem k písníku za drahou, kde se každoročně pálí oheň. Už u obchodu děti, které byly přistrojené za úžasné čarodějnice a čarodějníky, i jejich rodiče uvítalo několik vysloužilých čarodějnic, jmenovitě Radimůra, Danimůra, Lulu, Bubu, Jedubaba a Jedlobedla, které společně s ostatními šly také průvodem.

Téměř na konci společného putování byly pro dětičky připraveny tři soutěže, které jim předvedla Jedubaba - skákání v pytlích, které si dítka mohla vyzkoušet pod dohledem Radimůry a Danimůry, slalom na košťatech měly na starost čarodějnice Bubu a Lulu a ta nejstatečnější dítka si u stanoviště Jedlobedly mohla vytáhnout sladkou odměnu z čarodějnických sklenic s myšičkami, žabičkami a hady...

Děti byly skvělé, doufejme, že se nám je podařilo pobavit a tak se směle mohlo k ohni. Ten kolem 19.00 zapálili členové místního hasičského sboru. U ohně byla navíc možnost zakoupit si pití i občerstvení, nikomu tedy snad nic nechybělo, ani dobrá nálada! :-) Děti si u ohně užívaly tradičních radovánek, kromě honění se a běhání do pole si také mohly prohlédnout přítomné hasičské auto, což určitě ocenil nejeden malý a v té době již značně umouněný nezbedník nebo nezbednice! A na cestu domů si svítily lampionky!

Věříme, že si každé dítko z tohoto večera odneslo to své a že za rok se zase v hojném počtu sejdeme! Jedlobedla, Jedubaba, Lulu, Bubu, Danimůra i Radimůra se už na vás těší!!! A pozor - za rok nás v naší čarodějnické tlupě bude určitě víc...!!!

PK

—————

Zpět


Kontakt

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany 50 50327 IČO: 22737791

rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz