Dotace z programu rozvoje venkova ČR - Místní rozvojová strategie MAS Hradecký venkov

06.03.2010 07:23

Dne 23.9.2009 jsme se stali žadateli o dotaci z programu rozvoje venkova ČR – místní rozvojová strategie MAS Hradecký venkov a to s projektem na Instalaci herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Celková alokovaná částka pro 1.výzvu byla 3.037.083 Kč. Jelikož jsme nebyli jediní žadatelé – bojovali jsme s dalšími 14 projekty – z této částky jsme pro náš projekt získali 401.815 Kč, což je částka v plné výši požadované dotace.  

Máme velikou radost, že můžeme začít realizovat projekt – v lokalitě Za drahou a podpořit mladé rodiny s dětmi, které se do obce stále stěhují a zatraktivnit jim tak žití v naší obci. Zároveň přispějeme k setkávání místních občanů s novými, kteří se tak mohou hned aktivně zapojit do dění kolem nich. Rodiče zde naleznou místo nejen pro setkávání, ale pomohou svým dětem ukázat, jak se chovat v kolektivu ostatních vrstevníků. Věříme, že toto místo se stane i cílem výletů a procházek mnoha rodin, budeme zde občas konat zábavná odpoledne, atd.

S realizací projektu nám velmi pomáhá Obecní úřad a celé místní zastupitelstvo – jak finančně – 90% ze získané dotace bude uhrazena z fondu až po úplném dokončení, kolaudaci a kontrole, 10% uhradí právě obec, tak svým vstřícným přístupem k dané problematice. Za to všem moc děkuji a vzhůru do dalšího boje a plnění všech podmínek a požadavků poskytovatele dotace.

                                                                                                                            Kateřina Holická

 

—————

Zpět


Kontakt

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany 50 50327 IČO: 22737791

rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz