Vánoční jarmark 2007

16.05.2008 18:21

Na úspěch Velikonočního jarmarku se neoficiální sdružení Lhotecké maminky - předchůdce dnešního Rodinného a mateřského centra - rozhodlo navázat zorganizováním jarmarku vánočního. Tentokrát se maminky rozhodly získané peněžní prostředky neponechat pouze lhoteckým dětem, ale podělit se o ně s dětmi nemocnými cystickou fibrózou. Přípravy maminkám (a nejen jim - na výrobě se podílely i děti ze Základní a Mateřské školy ve Lhotě pod Libčany a spousta našich spoluobčanů) nezabraly rozhodně méně času, než jarmark velikonoční, dalo by se říci, že v předvánočním hektickém čase spíš více. Ale výsledek za to určitě stál...

 

Jarmark se konal první adventní neděli, 2. prosince 2007. Polovina z celkového výtěžku (opět téměř Kč 20.000,-) připadla Klubu postižených cystickou fibrózou - z našeho jarmarku tedy včetně finančních příspěvků věnovaných do oficiální kasičky tohoto klubu umístěné v tělocvičně putovalo na nemocné děti krásných Kč 11.600,-. Druhá polovina z výtěžku byla rozdělena mezi děti ve lhotecké Mateřské škole a na dovybavení klubu Lhotánek a dětské cvičení.

 

Dodatečný dík (i jménem Klubu nemocných cystickou fibrózou) patří všem, kteří pomohli a přispěli jak svými výrobky, tak finančními příspěvky, dobré věci...

 

Fotografie z Vánočního jarmarku naleznete v sekci "Fotogalerie - Vánoční jarmark 2007".

—————

Zpět


Kontakt

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany 50 50327 IČO: 22737791

rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz