Nové kroužky a kurzy probíhající od října 2008

31.10.2008 11:06

 

Vedle již zaběhnutého cvičení pro nejmenší děti (vedou Míša Šiklová – cvičení pro děti 1-3 roky a Jitka Kantoríková – cvičení pro děti 3-6 let), které se těší mezi dětičkami velké oblibě a mají tudíž stabilně odpovídající návštěvnost, zasadilo se naše Rodinné a mateřské centrum o vznik kroužků dalších. Od října letošního roku mohou tudíž lhotecké i mimolhotecké děti navštěvovat např. kroužek sportovní, výtvarnou dílnu, angličtinu nebo taneční kroužek.

Sportovní kroužek je určen pro děti ve věku zhruba 6-10 let, děti pod vedením Šárky Rychtářové si zde osvojí základy sportovní všestrannosti - kolektivní sporty, míčové hry, sezónní sporty atd. Ačkoli Šárka tento kroužek vede s velkým nasazením a elánem, což docházející děti náležitě oceňují a jsou nadšené, bohužel má kroužek zatím nízkou návštěvnost, což je určitě obrovská škoda. V současné době pracujeme na propagaci tohoto kroužku a pokoušíme se nalákat další zájemce, doufejme, že budeme úspěšní a přibudou tím další spokojení návštěvníci.

Oproti tomu o kroužek taneční (pro děti ve věku 3-6 let) je zájem až nečekaný. Není výjimkou, kdy se v tělocvičně lhotecké Základní školy, kde tančení probíhá, sejde až 25 tancechtivých holčiček. Kroužek výborně vede Alice Neumanová a pod jejím dohledem si všichni zúčastnění vymezenou hodinku užijí. Z důvodu stabilní vysoké účasti uvažujeme o rozdělení tohoto kroužku na dvě skupiny, aby se nám děvčátka při nácviku tanečků a sestaviček vzájemně „neobouchávala“. Co se holčičky doposud naučily budeme moci již brzo posoudit – Alice s nimi totiž nacvičuje krátké vystoupení na připravovanou Mikulášskou besídku, takže se moc těšíme!

Aby se v našich kroužcích vyřádila dítka nejen sportovně, ale zapojila i šikovné ručičky, probíhá v prostorách družiny lhotecké Základní školy výtvarná dílna určená dětem ve věku 3-6 let. Odborná lektorka, která v minulých letech vedla a nadále vede i výtvarnou dílnu pro školáky, nově vede tento kroužek i pro naše menší děti. Skvěle přizpůsobuje náplň výtvarného odpoledne i těmto mrňouskům, takže ti se na její kroužek vždy těší. Má pro ně vždy všechny pomůcky i materiály připraveny, takže děti pod dohledem maminek prožijí pohodovou hodinku při tvoření.

Dalším novým kroužkem je angličtina (rovněž pro děti ve věku ca 3-6 let), kterou vede Mgr. Jana Holubcová. Děti tato cizojazyčná hodinka velmi baví – naučí se zde nenásilnou hravou formou základní slovíčka, zpívají si písničky v angličtině, umí již pojmenovat zvířátka, učí se barvy a podobně. Navíc na doporučení jmenované paní učitelky jsou maminky z výuky vykazovány za dveře :-), takže dětičky se tím pádem učí i samostatnosti.

Další akcí našeho centra je pokračování tenisové školy – letní tenisová školička i její podzimní lekce natolik nadchla několik dětí, že za tímto sportem a paní trenérkou Holubovou od listopadu dojíždějí každé pondělí do kryté tenisové haly ve Stěžerách. Se lhoteckým kurtem se dětičky rozloučily uspořádaným turnajem, ze kterého si každý odnesl sladkou odměnu. Pro velký ohlas uvažujeme o uspořádání další tenisové školy i příští léto!

Abychom neorganizovali kroužky jenom pro děti a nezapomněli na naše maminky – ty mají možnost dvakrát v týdnu na hodinku protáhnout svá těla při aerobiku, který vede Lenka Rybová. Kromě samotného aerobiku je zde čas i na posilování a protažení svalů. Těm, kterým „nesedí“ aerobik, můžeme nabídnout volejbal. V létě uspořádaný volejbalový turnaj přilákal zhruba 14 zájemců, kteří se i nadále každý týden scházeli na lhoteckém hřišti, aby si mohli zahrát. Společně absolvovali i přátelská utkání s volejbalovými nadšenci ze sousední Roudnice. V současné době se za tímto sportem jednou týdně dojíždí do školní tělocvičny v Osicích.

Kromě zmíněných kroužků na podzim zahájily svou činnost i dva kurzy. Tím prvním byl kurz masáží miminek, který proběhl v našem Lhotánku. Po tři týdny se tu společně s vedoucí kurzu Miladou Kalenskou a její dcerkou Natálkou, která „posloužila“ jako modelka, scházely další čtyři maminky se svými miminky. V příjemné atmosféře se maminky naučily základům baby-masáží a nutno poznamenat, že až na malé výjimky vždy vše probíhalo k naprosté spokojenosti všech mrňousků. I pro maminky byla vždy masážní hodinka výbornou relaxací, proto se rozhodly pokračovat a i nadále se scházejí i po ukončení kurzu. A samozřejmě tyto masáže vřele doporučují i dalším budoucím maminkám, kterých u nás teď bude dost a dost! Současně s uvedenými masážemi se rozběhl i kurz sebeobrany. S vedoucím kurzu Tomášem Zajíčkem se v tělocvičně lhotecké Základní školy můžete naučit základům této dovednosti. Zájemci o sebeobranu se scházejí jednou týdně; jelikož používané techniky jsou poměrně velmi účinné, není cvičení vhodné pro děti a mládež (samozřejmě lze cvičit i s dětmi ca od 10-ti let, nicméně to vždy v doprovodu rodičů, který s nimi bude i cvičit). Náš kurz doporučujeme pro osoby starší zhruba 14-ti let.

V souvislosti s plánováním našeho již tradičního jarmarku (uskuteční se první adventní neděli, tzn. 30. 11. 2008) maminky organizují několik jednorázových odpolední zaměřených na výrobu a přípravu prodejních exponátů. Kurz batikování, který se uskutečnil v říjnu v našem klubu, nebyl prvoplánově určen pro samotnou přípravu jarmarku, nicméně zúčastněné maminky byly tak šikovné, že si pod dohledem zkušenějších maminek z nedalekých Obědovic, které se s námi přijely podělit o své znalosti a dovednosti, vyzdobily batikovací technikou trička, tílka i další oblečení nejen pro sebe, ale díky své pilnosti se jim podařilo připravit i pár výrobků k prodeji na zmiňovaném Vánočním jarmarku. Maminkám s výrobou pomáhaly i přítomné dětičky, některým capartům bylo dovoleno i obtisknutí jejich pacinek na tričko! :-) Konečné výrobky vypadají skutečně krásně!

Dalšími akcemi, které se uskutečnily v souvislosti s jarmarkem, bylo „dvojité“ společné tvoření v Mateřské škole. První tvoření se uskutečnilo v pátek 14. 11., kdy se povedlo vytvořit spoustu krásných adventních věnců a svícnů ze sušených materiálů, zvonečky nebo květináče zdobené ubrouskovou technikou, maminky drátkovaly ozdoby a podobně. Na toto odpoledne navázalo druhé tvoření následující pátek, tzn. 21. 11., kdy se vyráběly rovněž svícny a věnce, tentokrát z živých větviček. Na vánoční jarmark je tudíž nachystána záplava krásných výrobků, přijďte se 30. 11. podívat nebo rovnou nakoupit! :-) O samotném průběhu jarmarku budeme informovat v chystaném samostatném článku "Vánoční jarmark".

Pokud máte zájem, můžete nakouknout do fotogalerie na několik pořízených fotek z našich uvedených kroužků, kurzů i dalších akcí : „Fotogalerie – Kroužky a kurzy“.

—————

Zpět


Kontakt

Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany 50 50327 IČO: 22737791

rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz